Tính BHXH 1 lần

Hệ thống tính bảo hiểm xã hội 1 lần

Hệ thống tính bảo hiểm xã hội 1 lần dành cho đối tượng muốn tự tính tổng tiền BHXH 1 lần

Stt Giai đoạn nộp BHXH Mức lương đóng BHXH
1
Từ
Đến
+ Thêm giai đoạn Tính BHXH
Bảng hệ số trượt giá năm 2021
Năm Hệ số
Trước 1975 5,01
19954.25
19964.02
19973.89
19983.61
19993.46
20003.52
20013.53
20023.4
20033.29
20043.06
20052.82
20062.62
20072.42
20081.97
20091.84
20101.69
20111.42
20121.3
20131.22
20141.18
20151.17
20161.14
20171.1
20181.06
20191.03
20201
20211

Chú thích:

- Đối tượng áp dụng: Người lao động có toàn thời gian đóng BHXH bắt buộc theo tiền lương do doanh nghiệp quyết định.

- Thời gian đóng: từ đủ 01 năm trở lên.