Kiếm tiền bằng cách rút gọn link 2018

Ngày nay Việt Nam đang ngày càng hội nhập với thế giới có rất nhiều hình thức kiếm tiền online nhưng bạn đã bao giờ nghe nói đến phương thức kiếm tiền bằng cách rút gọn link hay chưa? Ở…