Phần mềm Memory Cleaner, giải phóng RAM hiệu quả

Máy tính của bạn có bộ nhớ RAM khiêm tốn, nhưng bạn lại thường xuyên sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc. Điều đó sẽ gây ra việc máy tính thường xuyên bị “đơ”. Phần mềm Memory Cleaner là phần…