Hướng dẫn nén dung lượng hình ảnh online

Bạn có một file ảnh nhưng nó lại chiếm dung lượng quá lớn? bạn có biết rằng vẫn có cách làm giảm dung lượng chúng xuống rất nhiều mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh? Một cách đơn giản mà thichthuthuat.com chia sẽ với các bạn đó chính là sử dụng dịch vụ nén ảnh online của tinypng.com.
Cách làm giảm dung lượng hình ảnh.
Bạn chỉ cần truy cập vào website: https://tinypng.com
Giao diện của website này rất đơn giản. Tại đây bạn có thể nhìn thấy ngay biểu tượng yêu cầu bạn tải hình ảnh cần nén lên. Công cụ này cho phép bạn tải tối đa mỗi lần nén là 20 ảnh với kích thước mỗi ảnh tối đa là 5M.
Trong ví dụ là một hình ảnh gốc có dung lượng 66KB sẽ được upload lên tinypng.
Bạn hãy chọn biểu tượng download để chọn đường dẫn tải hình ảnh, sau khi xử lý xong tinypng sẽ thông kế cho bạn biết hình ảnh đã được giảm dung lượng bao nhiêu %. Để tải về thì nhấn chọn Download.
Sau khi tải về và kiểm tra lại thì dung lượng 43KB, đã giảm lại 34% như tinypng đã thống kê.

Share this post