Hướng dẫn gửi mail tự hủy trong Gmail mới

Bạn có những nội dung bí mật muốn gửi đến bạn bè hay người thân? Bạn không muốn người nhận lưu lại thư của mình trong thời gian dài? Tất cả đều được Gmail hỗ trợ bạn tối đa. Giờ…