Cách tạo đường chéo phân chia ô trong Word dễ dàng

Đường chéo trong các bảng biểu (Word hoặc Excel) là cách phân chia một ô thành hai phần khác nhau, mỗi phần chứa đựng một luồng thông tin khác nhau, tương ứng với hàng hoặc cột gần nó nhất. Đây cũng là cách hữu ích để bạn tạo ra các bảng thể hiện thông tin trong tài liệu của mình. Nếu bạn chưa biết cách để tạo đường chéo như vậy thì hãy tham khảo hướng dẫn sau.
Bước 1: Tạo bảng bất kỳ hoặc bảng mà bạn đang cần tạo đường chéo.
Bước 2: Đặt con trỏ chuột tại đúng vị trí ô đang cần chia.

Bước 3: Chọn vào Home / Paragraph / Borders.
Bước 4: Chọn đường chéo mà bạn cần sử dụng (hình minh họa).
Các bạn chú ý, khi tạo đường chéo trong ô, không có nghĩa là chúng ta đã chia đôi ô đó thành hai ô khác biệt, đó vẫn chỉ là một ô duy nhất, nên bạn cần chú ý nhập dữ liệu chính xác sau khi tạo đường chéo

Share this post